Københavns Universitets prisopgaver – Københavns Universitet

 

Københavns Universitets prisopgaver

Universitetet udskrev ved årsfesten den 20. november 2015 prisopgaver for 2016.

Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver. Oplysninger om tildelinger har siden 1849 kunnet læses i universitetets årbog, der udkom til og med årbog 2006.

Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. Medaljerne, der overrækkes ved promoveringen, bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften "INGENIO ET STUDIO PATRIA" omgivet af en laurbærkrans.

Den forfatter, som belønnes med guld- eller sølvmedalje, modtager tillige henholdsvis 5.000 og 2.500 kr. samt et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond.

Opbevaring af prisopgaver

Belønnede prisopgaver gøres tilgængelige for offentligheden efter nærmere aftale med Københavns Universitetsbibliotek. Ikke belønnede prisopgaver arkiveres af de pågældende fakulteter og kan ikke læses.

Københavns Universitet har på universitetsbiblioteket deponeret en samling opgavebesvarelser, som er blevet belønnet med guld- eller sølvmedalje fra 1920 til i dag. Den bliver suppleret med nye besvarelser, men er ikke komplet. Opgaverne kan som udgangspunkt læses, men visse af de ældre manuskripters tilstand gør, at de kun er tilgængelige til læsning på læsesal.

Se prisopgaver siden 1920 på Københavns Universitet på universitetsbibliotekets hjemmeside.